авторизація

Умови повернення коштів

Повернення/відшкодування коштів за послугу та товар а також обмін чи заміна товару здійснюються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Підставою для повернення/відшкодування/обміну/повернення є заява з вимогою до продавця/виконавця.

Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк – технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу (ч. 11 ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів»).

Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право предʼявити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років (ч. 5 ст. 7 ЗУ «Про захист прав споживачів»).

Умови для відшкодування коштів за неналежно виконану послугу:

  • під час виконання робіт (надання послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору (ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів»);
  • виявлено істотні (ті, які унеможливлюють користування роботою відповідно до її призначення) недоліки у наданій послузі з вини виконавця роботи (ч. 4, ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів»).

У разі виявлення недоліків у наданій послузі споживач має право:

  • безоплатного усунення недоліків (протягом 14 днів з дати предʼявлення вимоги або в інший строк за домовленістю сторін);
  • зменшення ціни за виконану роботу;
  • повторного виконання роботи;
  • відшкодування збитків.

Зазначені вище вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання послуги, а у разі неможливості виявити їх під час приймання – протягом дії гарантійного строку. (ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів»).

У разі придбання товару (послуги) неналежної якості споживач має право:

  • пропорційного зменшення ціни;
  • безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
  • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Стосовно умов повернення коштів звертайтеся за адресою: nex@adamson.ua.

Контактна інформація

44009657 ТОВ "АДАМСОН НЕКС"

Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ Мельничука, 16Б, 602 кабінет.

+38 067 355 53 33

nex@adamson.ua